.info
Menu
Home
Nieuws/Publicaties
Geschiedenis
*Media
*Contact
Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Noordermarkt.
Sinds enige weken is de informatiepagina www.noordermarkt.info voor de Noordermarkt op het internet geopend. Niet alleen de ontstane bezorgdheid en commotie over de op hande zijnde splitsing van de maandag- en zaterdagmarkt op de Noordermarkt heeft tot dit initiatief geleid, maar ook met name de algemeen gevoelde behoefte aan informatie die betrekking heeft op de markt. Daar komt bij dat tijdens weekmarkten de onderlinge communicatie door tijdgebrek vaak een probleem is. De pagina hoopt hierin te voorzien door het plaatsen van achtergrondinformatie van waaruit besluitvorming over de markt plaats vindt en actuele zaken te melden.
Tevens biedt noordermarkt.info de kooplieden de mogelijkheid hierover in alle openheid zaken aan de orde te stellen en over de markt van gedachten te wisselen. Zowel Marktzaken, de C.V.A.H. en de Kamer van Koophandel zijn uitgenodigd de markt van relevante informatie te voorzien en antwoord te geven op vragen en problemen die zich voordoen. Andere informatiebronnen die ter beschikking staan zijn de websites www.centrum.amsterdam.nl, die toegang geeft tot Marktzaken, Kamer van Koophandel en de C.V.A.H. (www.kvk.nl en www.cvah.nl). Voor diegene die niet over een internetmogelijkheid beschikken, zal een geprinte inhoud van de pagina ter inzage op de markt aanwezig zijn.
Reacties kunt u e-mailen naar reacties@noordermarkt.info, waarna deze op de website geplaatst zullen worden. Andere aanreikingen en correcties kunt u melden aan webmaster@noordermarkt.info.